УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

у науковому фаховому виданні

 

  1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України вона в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду.

    Стаття та відомості про автора надсилаються на e-mail адресу: ieasr@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.)

 

  2. Після отримання висновку про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супроводжувальні документи відповідальному секретарю редколегії (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 202) або поштовим відправленням на адресу НАДУ при Президентові України (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 202).

 

 3. Для опублікування статті необхідно надати повний комплект матеріалів, який включає:

·       заяву автора (співавторів);

·       відомості про автора (співавторів).

Увага! Пункти 1-5 обов’язково заповнено українською та англійською мовами;

·       рукопис, надрукований на папері форматом А4, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці;

·       електронну версію статті. Текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту;

·       витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

·       рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання. Підписи на рецензіях та протоколах мають бути завірені печатками закладу;

·       розширену анотацію статті англійською мовою (2-4 сторінки) та електронний файл анотації (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS);

·       фотокартку автора. Надсилається окремим файлом (у форматі зображення jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менше як 800 Кб, розміром 10x12 см); 

·       копію квитанції про оплату, яку здійснюють автори статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.

 

  4. Редакція зберігає за собою право скорочування, редагування та відхилення матеріалів статей, які оформлені з порушенням вимог до оформлення статей. Не допускається використання у матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор. Оплата за публікацію не є гарантією опублікування рукопису. У разі відмови редколегії рекомендувати матеріали до друку, кошти будуть повернуті автору за наявності відповідної квитанції.

 

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ