УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

у науковому фаховому виданні

 

  1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України вона в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду.

    Стаття та відомості про автора надсилаються на e-mail адресу: ieasr@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.)

  2. Після отримання висновку про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супроводжувальні документи відповідальному секретарю редколегії (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 219-220) або поштовим відправленням на адресу НАДУ при Президентові України (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, кім. 219-220).

  3. Для опублікування статті необхідно надати повний комплект матеріалів, який включає:

  • рукопис, надрукований на папері форматом А4, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці;
  • електронну версію статті. Текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту;
  • витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;
  • рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання. Підписи на рецензіях та протоколах мають бути завірені печатками закладу;
  • розширену анотацію статті англійською мовою, завірену в установленому поряду (див. зразок) та електронний файл анотації (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS);
  • фотокартку автора. Надсилається окремим файлом (у форматі зображення jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менше як 800 Кб, розміром 10x12 см); 
  • копію квитанції про оплату, яку здійснюють автори статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.

  4. Редакція зберігає за собою право скорочування, редагування та відхилення матеріалів статей, які оформлені з порушенням вимог до оформлення статтей. Не допускається використання у матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор. Оплата за публікацію не є гарантією опублікування рукопису. У разі відмови редколегії рекомендувати матеріали до друку, кошти будуть повернуті автору за наявності відповідної квитанції.

 

Список супроводжувальних документів:

- заява автора (співавторів);

- відомості про автора (співавторів).

Увага! Пункти 1-5 обов’язково заповнено українською, російською та англійською мовами;

- фотокартка автора надсилається окремим файлом (у форматі зображення .jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см);

- витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку;

- рецензії на статтю двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ);

- копія квитанції про оплату від авторів статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ