УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Умови публікації

 

Редколегія розглядає не опубліковані раніше тексти, які повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, містити наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження тощо.

Отримані матеріали проходять перевірку на відповідність установленим вимогам до оформлення та дотримання академічної доброчесності. За умов порушення цих вимог матеріали повертаються автору (авторам) із рекомендаціями доопрацювання чи відмовою у співпраці. У разі виявлення плагіату у поданих матеріалах редколегія журналу залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор. У разі відмови автора (авторів) усунути недоліки чи не усунення їх у визначений термін співпраця з автором (авторами) щодо публікації матеріалів припиняється.

Редакція журналу розглядає матеріали виключно за умови їх відповідності чинним національним стандартам, зокрема ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», де вказано вимоги до структури наукової статті, ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та іншим вимогам, які уможливлять «вписати» наукову статтю у відкритий науковий простір, зроблять її доступною та видимою для наукометрії, бібліометрії тощо.

 

До редакційної колегії потрібно надіслати / надати

такий комплект матеріалів:

 

1) Авторську згоду на публікацію (форму заповнити, підписати власноруч та надати/надіслати до редакції разом матеріалом);

2) Відомості про автора (співавторів), (форму заповнити, підписати власноруч та надати/надіслати до редакції разом матеріалом. УВАГА: пункти 1–5 обов’язково повинні бути заповнені українською та англійською);

3) текст статті обсягом 0,5–0,7 авторського аркуша (12-16 сторінок), надрукований з одного боку (орієнтація книжна) 14 кеглем Times New Roman через 1,5 міжрядкового інтервала на папері форматом А4 з берегами 2 см, без переносів, по ширині з абзацним відступом 1,25 см, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці;

4) електронну версію статті – текст, збережений у текстовому редакторі Word у форматі doc, обов’язково повинен відповідати паперовому варіантові;

5) для магістрів, аспірантів, фахівців без наукового ступеня: витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації матеріалу.

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ