УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Для авторів

 

Задля формування якісного контенту журналу «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» усі матеріали обов’язково перед науковою експертизою (рецензуванням) проходять процедуру попереднього розгляду (перевірка на плагіат, відповідність технічним вимогам оформлення, мовностилістична якість тексту тощо).

Автор (автори) надсилають матеріал, оформлений відповідно до вимог, та супровідні документи на електронну адресу журналу (zbirnyk_nadu@ukr.net), автор (автори) може особисто подати матеріал і супровідні документи відповідальному секретареві редколегії (04050, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2, кім. 219) або надіслати на зазначену адресу. У разі надсилання на електронну  адресу варто пам’ятати, що назва файлу з електронною версією матеріалу має обов’язково містити прізвище та ініціали автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.).

Редколегія залишає за собою право скорочувати обсяг статті, вносити інші редакційні правки, повертати на доопрацювання тощо, а в разі негативного експертного висновку – не рекомендувати до друку у фаховому виданні НАДУ при Президентові України. Редакція журналу не оприлюднює і не роз’яснює позицію членів редакційної колегії щодо причин відхилення статті, не провадить дискусій та листування з авторами матеріалів з приводу змістовного наповнення, має право відмовити в публікації поданих матеріалів.

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ