УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Склад редакційної колегії фахового наукового видання
“Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України”

(затверджений наказом від 24 травня 2017 року № 192 «Про затвердження складу редакційних колегій наукових видань Національної академії»)

№ з/п

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання,

місце роботи, посада

Голова редколегії

1.                 

Савков
Анатолій Петрович

д.держ.упр., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, перший віце-президент

Заступники голови редколегії

2.                 

Петроє
Ольга Михайлівна

д.держ.упр., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, в.о. директора Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень

3.                 

Хаджирадєва
Світлана Костянтинівна

д.держ.упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державного менеджменту

Відповідальний секретар редколегії

4.                 

Когутюк
Віталій Юрійович

к.держ.упр., Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень

Члени редколегії

5.                 

Бєлова
Людмила Олександрівна

д.соц.н., професор, заслужений працівник освіти України, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор

6.                 

Білинська
Марина Миколаївна

д.держ.упр., професор, заслужений працівник освіти України, Національна академія державного управління при Президентові України, віце-президент

7.                 

Вакуленко
Володимир Миколайович

к.держ.упр., доцент, заслужений працівник освіти України, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

8.                 

Василевська
Тетяна Едуардівна

д.держ.упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, в.о. завідувача кафедри державної служби та кадрової політики

9.                 

Гонюкова
Лілія Василівна

д.держ.упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, в.о. завідувача кафедри державної політики та суспільного розвитку

10.            

Демедишина
Наталія Іванівна

к.держ.упр., Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

11.            

Дубенко
Світлана Дмитрівна

к.ю.н., доцент, заслужений працівник освіти України, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державознавства і права

12.            

Ігнатенко
Олександр Павлович

д.держ.упр., Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики

13.            

Крутій
Олена

Миколаївна

д.держ.упр., професор, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри політології та філософії

14.            

Мороз
Володимир Васильович

к.держ.упр., Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики

15.            

Орлатий
Михайло

Кузьмович

д.е.н., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

16.            

Пашко
Людмила Андріївна

д.держ.упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

17.            

Плотницька
Інна Михайлівна

к.філол.н., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри україністики та іноземних мов

18.            

Пухкал
Олександр Григорович

д.держ.упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування

19.            

Ярош
Наталія Петрівна

д.держ.упр., доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики

20.            

Грицяк
Наталя Вітіславна

д.держ.упр., професор, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

21.            

Івашова
Людмила Миколаївна

д.держ.упр., професор, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), професор кафедри публічного управління та митного адміністрування (за згодою)

22.            

Лопушинський
Іван Петрович

д.держ.упр., професор, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування (за згодою)

23.            

Неліпа
Дмитро Васильович

д.політ.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри державного управління філософського факультету (за згодою)

24.            

Суший
Олена Володимирівна

д.держ.упр., доцент, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень (за згодою)

25.            

Капанадзе Сергі

доктор, декан Кавказької школи управління Кавказького університету (Грузія) (за згодою)

26.            

Матлаб Абдулалі
огли Махмудов

д.філос.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту філософії, соціології та права Академії наук Азербайджану (Азербайджанська Республіка) (за згодою)

27.            

Сорока Тадеуш

д.е.н., професор, Вища школа менеджменту охорони праці в Катовіцах (Республіка Польща)
(за згодою)

28.            

Тусупова
Лейла Амангельдієвна

д.е.н., професор, проректор із зовнішніх в’язків, міжнародної акредитації та післявузівської освіти Університету ТУРАН (м. Алмати, Республіка Казахстан) (за згодою)

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ