УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Про журнал

Рік заснування: 2003 р.

Тематична спрямованість: публікує нові результати наукових досліджень, що широко висвітлюють проблематику з актуальних питаннях галузі науки “Державне управління” та галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Періодичність: 2 рази на рік, видається у форматі А4 обсягом 160 сторінок.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації Збірник зареєстрований Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 11.11.2003 р. (серія КВ № 8114).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з галузі науки “Державне управління”.

Редколегія Вісника. До складу редакційної колегії Збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Грузія, Азербайджанська Республіка, Республіка Казахстан).

Головний редактор виданняСавков Анатолій Петрович, доктор наук з державного управління, доцент, перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України

Представлення в мережі Інтернет:

Електронні версії видання “Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України” передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі “Наукова періодика України”.

Інформацію щодо передплати Ви можите отримати за телефонами (044)481-21-96, 481-21-68 або за адресою zbirnyk_nadu@ukr.net

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ