УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Про журнал

 

Із 2019 року журнал діє на платформі Open Journal Systems: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/

 

«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» – наукове фахове видання, рецензований журнал, заснований 2003 р.

ISSN: 2664-3618 (print).

ISSN: 2706-9923 (online).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України від 11.11.2003, КВ № 8114. Виходить двічі на рік.

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 «Збірник…» включено до Переліку наукових фахових видань України з галузі науки «Державне управління».

 

 

Основні завдання журналу:

– оприявлення найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування», галузі науки «Державне управління», інших споріднених галузей тощо;

– забезпечення майданчика наукової комунікації між дослідниками – теоретиками і практиками – у галузях державного управління і публічного управління та адміністрування на українських теренах та поза ними, а відтак інтеграції у світову наукову спільноту;

– створення можливостей для представників наукової й освітньої спільноти, викладачам, аспірантам і магістрантам для оприлюднення результатів досліджень та їх вільного поширення;

– підтримка публікаційної активності молодих науковців;

– розбудови  наукових шкіл тощо.

 

Галузь та проблематика

Рецензований журнал «Збірник наукових праць при Національної академії державного управління при Президентові України» орієнтований на висвітлення сучасних напрямів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» і галузі науки «Державне управління». З огляду на це приймаються і розглядаються матеріали, які обґрунтовують теоретичні передумови, прикладні аспекти та методологічні основи наукового розв’язання різноаспектних питань теорії та практики публічного управління, публічного адміністрування, публічної служби, закономірностей функціонування та розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал публікує українською та англійською мовами наукові розробки і дослідження з питань філософії, методології публічної політики, публічного управління (державного управління, місцевого врядування), публічної служби (державної служби, служби в органах місцевого самоврядування), механізмів публічного управління та адміністрування, секторального та регіонального управління, місцевого врядування тощо.

Адресований управлінцям усіх ланок, службовцям органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковим і науково-педагогічним працівникам науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, усім, хто досліджує і цікавиться проблематикою теорії і практики  галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та галузі науки «Державне управління».

 

Електронні версії видання «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» передаються на зберігання до Національної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

 

Із 2019 року журнал діє на платформі Open Journal Systems: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ