УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Склад редакційної колегії фахового наукового видання

«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України»

(внесення змін до складу редакційної колегії, затвердженої наказом Національної академії від 19 липня 2019 року № 182)

 

№ з/п

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання,

місце роботи, посада

Голова редколегії

1.

Савков
Анатолій Петрович

д-р наук з держ. упр., доцент, перший віце-президент, Національна академія державного управління при Президентові України

Заступники голови редколегії

2.

Петроє
Ольга Михайлівна

д-р наук з держ. упр., доцент, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

3.

Хаджирадєва
Світлана Костянтинівна

д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Відповідальний секретар редколегії

4.

Пізнюк Леся Володимирівна

канд. філол. наук, доцент, науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

Члени редколегії

5.

Бурик Зоряна Михайлівна

д-р наук з держ. упр., старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

6.

Грищенко Ірина Миколаївна

д-р наук з держ. управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності,  Національний університет біоресурсів і природокористування

7.

Карпенко Олександр Валентинович

д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

8.

Кучабський Олександр Георгійович

д-р наук з держ. упр., доцент, ад’юнкт кафедри географії регіонального розвитку, Гданський університет (Польща)

9.

Науменко Раїса

Андріївна

д-р наук з держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київський національний торговельно-економічний університет

10.

Омельчук Валерій Олексійович

д-р екон. наук,  доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

11.

Орлова Наталія Сергіївна

д-р наук з держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

12.

Пугач Андрій Миколайович

д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський  державний аграрно-економічний університет

13.

Пухкал
Олександр Григорович

д-р наук з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

14.

Савченко Наталія Володимирівна

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

15.

Тусупова
Лейла Амангельдієвна

д-р екон. наук, професор, проректор із зовнішніх зв’язків, міжнародної акредитації та післявузівської освіти, Університет ТУРАН (Республіка Казахстан)

16.

Федулова Любов Іванівна

д-р екон. наук, професор, завідувач Центру досліджень економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

17.

Шведун Вікторія Олександрівна

д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет цивільного захисту

 

Директор Інституту експертно-аналітичних  та наукових досліджень                                           О. М. Петроє

 

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ