УКР    ENG
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Склад редакційної колегії фахового наукового видання

«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України»

(внесення змін до складу редакційної колегії,

рішення Вченої ради від 04 червня 2020 року № 280/03-11)

 

Голова редколегії:

Савков Анатолій Петрович, д-р наук з держ. упр., доцент, перший віцепрезидент, Національна академія державного управління при Президентові України

Заступник голови редколегії:

Гераськов Сергій Вадимович, к. філос. наук, доцент, завідувач Центру соціальних та гуманітарних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

Відповідальний секретар редколегії:

Криворучко Ірина Василівна, к.держ.упр., науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

Члени редколегії:

Васюк Наталія Олегівна, к.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Гошовська Валентина Андріївна, д-р політ. наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Грищенко Ірина Миколаївна, д-р наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності,  Національний університет біоресурсів і природокористування України

Карпенко Лідія Миколаївна, д-р екон. наук, професор кафедри економічної та фінансової політики, Одеський регіональний інститут державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Карпенко Олександр Валентинович, д-р наук з держ. упр., доцент, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

Кучабський Олександр Георгійович, д-р наук з держ. упр., професор кафедри географії регіонального розвитку, Гданський університет (Польща)

Омельчук Валерій Олексійович, д-р екон. наук,  доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Орлова Наталія Сергіївна, д-р наук з держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

Пугач Андрій Миколайович, д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський  державний аграрно-економічний університет

Пухкал Олександр Григорович, д-р наук з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Тусупова Лейла Амангельдієвна, д-р екон. наук, професор, проректор із зовнішніх зв’язків, міжнародної акредитації та післявузівської освіти, Університет ТУРАН (Республіка Казахстан)

Федулова Любов Іванівна, д-р екон. наук, професор, завідувач Центру досліджень економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна, д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет цивільного захисту

 

© НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ